Kritikal na Pagbasa, Pagsulat at Pagsasalita

Kritikal na Pagbasa, Pagsulat at Pagsasalita

Sumasaklaw ang kurso sa kritikal na pag-aaral sa mga pangunahin at limbag na pananaliksik sa disiplinang Filipino na nagbibigay daan sa higit na malaking espasyo ng Filipino bilang isang disiplina. Saklaw din ng kurso ang pagsulat na kritikal, at mapanaliksik na pag-aaral na ambag sa produksyon at korpus ng karunungan sa disiplinang Filipno at gayundin, sa kursong ito ay sasaklawin ang paglinang sa pagsasalitang pagpapahayag ng mga mag-aaral ukol sa mga napapanahong isyu.AnswersQuestions
artipisyalUri ng wika na natutunan sa pangangailangan dahil sa likha ng iba't ibang larangan gaya ng sa matematika at siyensya.
dayalektoTaguri sa wikang ginagamit ng mga etnolinggwistikong grupo ng bawat bansa.
Mga Kaugnay na Pag-aaral at LiteraturaIto ang kabanata ng pananaliksik na tumutukoy sa mga babasahin na may kaugnayan sa paksa ng pag-aaral
likasUri ng wika na natutuhan ng bata mula pagkabata, naririnig sa loob ng tahanan, o kaya naman ay kinamulatan sa mga magulang
Instrumento ng PananaliksikIto ang naglalarawan sa mga kagamitan at pamamaraan ng pananaliksik
KolokyalAng antas ng wika na karaniwang naririnig sa labas ng bahay, tabing kalye, o sa mga tambay.
dahong pagpapatibayAnong bahagi ng papel pananaliksik ang naglalaman ng kompirmasyon sa pagkakapasa ng mananaliksik
lalawiganinAng mga Bulakeño, Caviteño, Davaoueño, at Pampangeño ay ginagamit ang kani-kanilang wikang ____________.
PasasalamatAlina ng hindi nababasa sa mga panghuling pahina
Lagom, Konklusyon at RekomendasyonSa kabanatang ito ng pananaliksik makikita ang buod ng isinagawang pag-aaral
bottom-upBinibigyang diin sa prosesong ito ang yugto-yugtong pag-unawa sa titik patungong salita , salita patungong pangungusap at hanggang sa matunton ng mambabasa ang ganap na pag-unawa sa kahulugan ng buong teksto
pangkaisipan/cognitiveKapag nagbabasa si Gerald ay hindi lamang pagganap ng mata, at bibig ang kanyang ginagamit kundi ang isip. Ang gawaing ito ng pagbasa ni Gerald ay tinatawag na __________.
kritikal na pag-iisipNakikilala ni Beth ang opinion at katotohanan, sa pananaw at panig ng sumulat at pagtataya sa kabuoan ng teksto batay sa binuong rubrics o panukatan. Ang kasanayan ni Beth sa pag-unawa sa binasa ay___________.
top-downBago pa magbasa si Harold ay may dati na siyang kaalaman sa paksang napiling basahin. Ang teorya sa pagbasa na ipinakikita ng pangyayari ay_________
pahapyaw o skimmingNagsasaliksik sa internet si Joshua sa maaaring maging sagot sa takdang-aralin niya. Ang uri ng pagbasa sa ganitong pangyayari ay____________.
antas-pagbuoTuwing nagbabasa si Athena ay isinasagawa niya ang pagbuo ng bagong sariling kaisipan o ideya mula sa binasa.Ang antas ng pag-iisip na ipinakita ng pangyayari ay__________.
paghihinuhaSa pagbabasa ni Chat ay nagagawa niya ang pagbuo ng prediksyon at pagkilala sa pangunahing ideya ng akda. Ang kasanayan sa pag-unawa sa binasa na ipinakita ni Chat ay____________.
ReviewSa kasanayang pagbasa gamit ang SQ3R, ang 3R ay nanganguhulugang Read, Recall at____________.
sosyalPanatiko 1: Mas mahusay ang kandidatong iboboto ko sa eleksyon. Panatiko 2: Paano masasabing mahusay ang kandidato mo samantalang hindi naman makaabante sa mga survey? Mabuti pa ang ihahalal kong kandidato, sikat na sikat! Mahihinuha sa binasang diyalogo na magkaibigan ang nag-uusap at ito ay nagpapakita ng kontekstong _______.
pagbasa sa salita/reading the linesNaalala ni Mary ang pangunahing ideyang nais ihatid ng may-akda - ang mga detalye, element at bahagi ng material na nabasa. Ang antas ng pagsusuri na ipinakita ni Mary ay__________.
pagmamarkaMatapos basahin ni Josh ang maikling kuwento ang kaya lamang niyang sagutin sa kanyang binasa ay sino-sino ang mga tauhan, saang lugar nangyari at bahaging pinaka kapana-panabik. Ang antas ng kanyang pag-iisip sa pagbasa ay_________.
ReviewSa pagbabasa ni Zayra ay ini-isa-isa at iniiskan niya ang kabuuan ng aklat upang malaman kung ito ay maaari niyang gamitin. Gamit ang SQ3R ang ginagawa ni Zayra ay ____________.
pagbasa sa pagitan ng mga salita/reading between the linesNabibigyang kahulugan at iniuugnay ni Marie ang mga bahagi ng teksto sa isa't isa upang makapaglahad ng hinuha at interpretasyon. Ang antas ng pagsusuri na ipinakita ni Marie ay _____________.
top-upAng sumusunod ay iba't ibang paniniwala o teorya sa proseso ng pagbasa na inilahad sa aklat na Teaching Reading MALIBAN sa_______.
masusi o scanningKinuha ni Marimar ang komprehensibong detalye sa kanyang paksang sinasaliksik. Ang pagbasa ni Marimar ay nasa uring___________.
ReviewBinalik-aralan ni Elmer ang teksto sa pamamagitan ng muling pagbasa, at pagpapalawak ng mga isinulat na tala. Ang kasanayan sa pagbasa gamit ang SQ3R sa sitwasyong ito ay__________.
prosesoInihahanda ni Grace ang sarili bago basahin ang anumang teksto. Kinikilala niyang mabuti ang paksa at kinikilala kung sino ang awtor nito. Sa pagbabasa ay nilalagyan niya ng marka ang mahahalagang impormasyon. Pagkatapos magbasa, pinoproseso niya ang sarili sa bagong ideyang nabuo. Ang sitwasyon ay nagpapatunay na ang pagbasa ay_________.
pagbibigay punaMay kakayahan si Aurora na magbigay ng pangkalahatang puna at reaksyon sa mga mahahalagang detalye ng kanyang binasa. Ang pagbasa ni Aurora ay nasa antas__________.
pagpapakahuluganNalalaman ni Ariel ang tamang paggamit ng mga salitang denotatibo at konotatibo gayon din ang tamang gamit ng mga salita. Ang ipinakita ni Ariel ay kasanayan sa ____________.
bottom-upAyon sa aklat na Teaching Reading ang lahat ay teorya sa proseso ng pagbasa MALIBAN sa_________.
karakter at pagpapahalagaNapansin ni Carla na isa ang basura sa palaging problema ng bansa. Nagbasa at nagsaliksik siya tungkol dito upang makabuo ng mungkahing solusyon sa kanyang papel na isusulat. Ang antas ng pagsusuri niya ng teksto ay pagbasa sa________.
pagbasa sa karakter at pagpapahalagaPinakamahusay magbasa sa klase si Ron dahil inilalagay niya ang sarili sa nilalaman ng teksto. Ipanakita ng sitwasyon ni Ron ang antas na __________.
Masusing pagsisiyasat at pagsusuri sa mga ideya, konsepto, bagay, tao, isyu at iba pang ibig bigyang linaw.Ang sumusunod ay mga kahulugan ng pagbasa MALIBAN sa____________.
Nakapagpapalawak ng talasalitaan ng mambabasa.Ang sumusunod ay mga katangian ng kasanayang pagbasa SQ3R MALIBAN sa_____________.
scanningMagbabakasyon si Ben sa Amerika kaya tiningnan niya sa internet ang mga lugar ditto na maaari niyang pasyalan. Ang angkop na paraan ng pagbabasa sa sitwasyon ni Ben ay________.
pagsusuriPinabasa ng gurong isang sanaysay ang klase, pagkatapos ang mga mag-aaral ay nagbigay ng kanilang reaksyon sa kanilang binasa. Ang gawaing ito ng pagbasa ay nagpapakita ng antas __________.
QuestionNaging pokus ni Allan sa kanyang pagbabasa ang tanungin ang sarili kung patungkol saan ang tekstong babasahin. Sa tulong ng SQ3R ang ginamit ni Allan ay____________.
flow chartNauunawaan ni Chris ang pagkakasunod-sunod ng daloy o patunguhan ng mga isinasaad na impormasyon. Ang ipinakita ni Chris ay kasanayang pagbasa ng____________.
pagsasalinMahusay na naisasalin ni Prince sa wikang Filipino ang mga impormasyong mula sa Ingles. Ang ipinakita ni Prince ay kasanayan sa____________.
tahimik na pagbasaPinaghahandaan ni Joana ang nalalapit niyang pag-uulat sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga impormasyon kung saan gumagamit siya ng higit na konsentrasyon. Ang uri ng pagbasa na ginagamit ni Joana ay____________.
malakas na pagbasaAng gawain ng mga mag-aaral ay pagtatalumpati sa harapan ng klase. Ang pagbasa na kanilang gagamitin ay nasa uring__________.
paglalagom at pagpaparapreysNapakalinaw na inilahad ni Mateo sa paraaang payak ang orihinal na materyales na kanyang nabasa. Ang ipinamalas ni Mateo ay kasanayan sa ___________.
malikhaing pag-iisipSa apat na kategorya ng mga kasanayan sa pag-unawa ng binasa masasabing ang pinakamalalim ay___________.
pisikalNapili si Juan para magsulat sa pahayagan ng kanilang paaralan. Dahil dito mga babasahin may kinalaman sa pamamahayag ang kanyang binabasa araw-araw. Kung pagbabatayan ang pangyayari, isinaalang-alang ni Juan ang kontekstong__________.
paglalarawanAyon kina Arrogante, ang pagbasa ay hindi awtomatikong nagagawa ng tao sapagkat kinakailangan ang mahusay na pagkilala, pagkuha at pang-unawa sa mga ideya at kaisipan mula sa mga simbolong nakalimbag, saka ito bibigyan ng ________.
literal na pag-unawaKapag nagbabasa ang nagagawa ni Arnold ay ang pag-alala sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari at mga mahahalagang detalye. Ang kasanayan sa pagunawa sa binasa na ipinakita ni Arnold ay__________.
pagbasa ng grapPinag-aaralan ni Norma ang mga iskalang ginamit na makikita sa linyang vertical at horizontal gayon din ang kinakatawan ng bawat bar, linya o larawan. Ang ipinakita ni Norma ay kasanayan sa __________.
pagpili ng paksa ng pananaliksikDahil palabasa at palaaral si Gardo ay madali siyang nakahanap ng paksang gagamitin sa pag-aaral. Ang ipinakita ni Gardo ay kasanayan sa____________.
sulating pananaliksikSa pagbabasa ni Ador ng mga tisis at disertasyon ay gumagamit siya ng haylayter para sa mga importanteng mga detalye at ideya. Ang ipinakita ni Ador ay kasanayan sa pagbasa ng ___________.
yugto ng malawak na pagbasaAng mag-aaral na si Emily ay bihasa na sa pagpapakahulugan at kritikal na pagbasa. Ang yugto ng pagbasa ni Emily ay_________.
pakikipagtalastasan at pagkakaunawaanKasangkapan ng tao ang wika sa kanyang kapwa upang magamit sa ___.
MaliKapag ang mambabasa ay nakauunawa ng literal sa kanyang binasa ito ay palatandaan na siya ay mahusay na sa pagbasa.
TRUEAng paghahambing ng mga ideya (iskema ng mambabasa at pananaw ng manunulat), pagtukoy sa sanhi at bunga, pagpapaliwanag sa motibo ng mga aksyon ay halimbawa ng antas-pagsusuri
ReviewSa pagbabasa ni Zayra ay ini-isa-isa at iniiskan niya ang kabuuan ng aklat upang malaman kung ito ay maaari niyang gamitin. Gamit ang SQ3R ang ginagawa ni Zayra ay ____________.
TamaAng isang taong palabasa at palaaral ay madaling magkakaroon ng kasanayan sa pagpili ng paksa ng pananaliksik.
subhektiboAng sumusunod ay katangian ng pananaliksik MALIBAN sa________.
top-downPiniling basahin ni JC ang editorial na may nauna/nakaimbak na siyang kaalaman para madaling masagutan ang kanyang takdang-aralin. Ang teorya sa proseso sa pagbasang ginamit ni JC ay________.
instrumento sa pakikipagtalastasan o komunikasyonAlin sa sumusunod ang tumutukoy sa kahalagahan ng wika?
top-upAng sumusunod ay iba't ibang paniniwala o teorya sa proseso ng pagbasa na inilahad sa aklat na Teaching Reading MALIBAN sa_______.
PormalIto ay mga sulating may malinaw na daloy at ugnayan ng pangunahing paksa at detalyadong pagtalakay ng balangkas ng paksa.
TRUELiteral na pag-unawa, paghihinuha, kritikal na pag-iisip, at malikhaing pag-iisip ang apat na kategoya ng mga kasanayan sa pag-unawa ng binasa ayon kay Frank May.
Kilalanin mo ang ginamit mong ideya.Ang isang mananaliksik na hindi kumilala sa awtor ng sangguniang kanyang pinagkunan ay maaaring makasuhan ng plagiarism. Ang etika ng pananaliksik na tinutukoy nito ay_________.
pahapyaw o skimmingMay 20 minuto na lang at klase na biglang naalala ni Megan na mayroon pala silang takdang-aralin kaya dali-dali siyang pumunta sa silid-aklatan para makakuha ng sagot. Ang paraan ng pagbasang gagamitin ni Megan ayon sa pangyayari ay_________.
Di PormalNagbasa ka ng isang sulatin at napansin mong malaya ang pagtalakay sa paksa,magaan ang pananalita, masaya at may pagkapersonal na parang nakikipag-usap lamang. Ang ganitong sulatin ay nasa uring ________
puno ng pala-palagay o opinionPinasulat ka ng talata sa isang napapanahong isyu kaya naman sinunod mo ang proseso ng pagsulat upang ang kalabasan ay maging_______.
obhektiboNagsagawa nang pananaliksik si JM, sinigurado niya na hindi siya kumiling sa paksang kanyang tinalakay. Ang katangian ng pananaliksik na ipinakita niya ay________.
TRUEAng metacognitive na estratehiya ay higit pa sa kasanayang pampag-iisip. Ito ay nagbibigay-daan sa bawat indibidwal na alamin, tingnan at pag-aaralan ang sariling proseso ng pag-iisip.
PormalKung ang gawaing ibinigay ng guro ay pagsulat ng sanaysay, pamanahunang papel, at tesis nararapat gamitin ang uri ng pagsulat na _________.
MaliAng kritikal na pagbasa ay naipakikita kung nasasagot ng nagbasa ang mga tanong na ano, sino, saan, at kalian.
tahimik na pagbasaPinaghahandaan ni Joana ang nalalapit niyang pag-uulat sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga impormasyon kung saan gumagamit siya ng higit na konsentrasyon. Ang uri ng pagbasa na ginagamit ni Joana ay____________.
linggwistikNagbasa si Diane ng diyalogo, nalaman niya na matalik na magkaibigan ang dalawang nag-uusap dahil sa mga salitang ginamit nila sa usapan. Ang ipinakitang konteksto ng binasang diyalogo ay _______.
TamaKung ang pakay ay maunawaang ganap ang teksto para sa pansariling kapakinabangan sa pamamagitan ng higit na konsentrasyon, ito ay tahimik na pagbasa.
malakas na pagbasaMahusay bumigkas ng tula si Marco kaya siya ang napili ng guro para basahin sa harap ng klase ang akda. Ang angkop na paraan ng pagbasang dapat gamitin ni Marco ay_________.
TRUEAng kritikal na pag-iisip ay pagkilala sa opinion at katotohanan, sa pananaw at panig ng sumulat at pagtataya sa kabuoan ng teksto batay sa binuong rubrics o panukatan.
FALSEKapag ang layon ng mambabasa ay kumalap ng komprehensibong detalye sa sinasaliksik, ang pagbasa ay nasa uring pahapyaw o skimming.
yugto ng panimulang pagbabasaNasa baitang 8 nang Junior High School si Kara ngunit ang nakikila lamang niya ay mga simbolo, salita, parirala at pangungusap kaya inilagay siya sa Reading Program ng paaralan. Ang yugto ng pagbasang ipinakita ni Kara ay __________.
sundin ang etika at responsibilidad sa pananaliksikPara masunod ang tamang pagbibigay halaga sa aklat o anumang sangguniang ginamit sa pananaliksik nararapat na__________.
pagbasa sa karakter at pagpapahalagaMasasabing mataas ang antas ng pagsusuri sa binabasa kung inilalagay ng mambabasa ang sarili sa nilalaman ng teksto. Tinitiyak ang kaugnayan ng teksto sa sarili, pamilya at komunidad, bansa at daigdig. Ang antas na ito ay_________.
pagbasa higit sa mga salitaMatapos basahin ni Cora ang maikling kuwento sa klase ay nagpaliwanag siya ng kanyang pananaw na salungat sa paniniwala ng tauhan sa binasa. Ang antas ng pagbasa na kanyang ipinakita ay________.
pagbasa sa salita / reading the linesNaalala ni Mary ang pangunahing ideyang nais ihatid ng may-akda - ang mga detalye, element at bahagi ng material na nabasa. Ang antas ng pagsusuri na ipinakita ni Mary ay__________.
TRUEAng teksto ay ang wika o ideyang itinatawid o pinagpapalitan sa diskurso samantalang ang kahulugang (berbal o di- berbal) kargado ng mga iyon ay ang tinatawag na konteksto.
antas-pagbuoTuwing nagbabasa si Athena ay isinasagawa niya ang pagbuo ng bagong sariling kaisipan o ideya mula sa binasa. Ang antas ng pag-iisip na ipinakita ng pangyayari ay__________.
paghihinuhaKapag nagbabasa ng akda ay madaling nasasagot ni Jane ang pangunahing ideya ng akda gayundin agad siyang nakapagbibigay ng prediksyon kaugnay sa binasa. Ang kasanayan sa pag-unawa sa binasa na ipinamalas ni Jane ay________.
MaliAng Survey ay tumutukoy sa pagtatanong sa sarili at sa kapakinabangan ng isinasagawang pananaliksik.
ArgumentatiboLayunin nito na hikayatin ang mga tagapakinig na tanggapin ang kawastuhan ang kanilang pananalig o paniniwala sa pamamagitan ng makatwirang pagpapahayag.
DeskriptiboTeksto na ang paraan ng pagpapahayag ay nagpapakita ng katangian ng isang bagay, lugar, pangyayari, tao o maging ng isang ideya.
EkspositoriIto ay paraan ng pagpapahayag na may layuning magpaliwanag
Kaakit-akit na simula at may kasiyasiyang wakasAng mga sumusunod ay mga katangian ng isang mahusay na paglalarawan, MALIBAN SA:
PaglalahadIto ay naglalayong mabigyang-linaw ang isang konsepto o kaisipan, bagay o paninindigan upang lubos na maunawaan ng bumabasa:
tekstong naglalahad ng proseso ng pagbuo o paggawaAng tekstong ito ay nakikilala sa layong ilahad ang tiyak na pagkakasunod-sunod ng mga hakbang sa pagsasakatuparan ng anumang gawain o pagkilos.
tekstong nagpapabatidIpinaliliwanag sa espisipikong uring ito ang mahahalagang konseptong angkop na ipabatid para sa pagpapaunlad ng tiyak ding larang (hal. Matematika, akademya atbp.)
Group-researchKasali si Drew sa grupo ng mananaliksik at mga kalahok upang lutasin ag suliraning panlipunan mula sa pagpaplano hanggang sa lebel nang pagpapatupad. Ang katangian ng aksyon riserts sa sitwasyong ito ay___________.
nakatutulong sa masaganang ani at pagluluwas sa ibayong dagatMarami nang natuklasana ng mga paham sa pananaliksik hinggil sa pagpapabuti ng aning palay, gulay at mga isda. Ang pangyayaring ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pananaliksik na____________
matapatKahit ayaw ni Charlene ang lumabas na resulta ng kanilang pag-aaral ay pinili niya pa ring sundin ito. Ang katangiang ipinakita ni Charlene bilang mananliksik ay___________.
lantay na pananaliksik/pure researchHilig ni Arthur ang Science kaya ang naging sentro ng kanyang pag-aaral ay Boyle's Law. Ang uri ng pananaliksik na ginamit ni Arthur ay____________.
Historikal/Pakasaysayang ParaanMay pagdududa si Jack sa pinagmulang kasaysayan ng mga tao sa Visayas kaya nagsagawa siya ng pananaliksik. Ang paraan/dulog na dapat gamitin ni Jack ay__________.
akademikong katumabasIsinasaalang-alang ni Vic ang pormalidad at dignidad ng teksto para sa academic audience kaya gumagamit siya ng ___________.
lahat ng nabanggitMagsasagawa ng eksperimento ang grupo nina Aldrin. Ang mga dapat isaalang-alang na pang-eksperimnental ay_____________.
ang pananaliksik ay may malalim na aspetong sikolohikalSa pamamagitan ng pananaliksik ay nabubuhay at nadadalisay ang diwa ng pananagutan ng tao. Ipinakikita nito ang kahalagahan ng pananaliksik na____________.
taganas o lantay na pananaliksik(pure research)Ang pokus ng pananaliksik ni June ay Archimedes' Law of Bouyancy. Ang uri ng pananaliksik na ginagawa ni June ay___________.
academically challengeAng akademikong katumbas ay nararapat gamitin sa mga sulating pormal. Ang halimbawa ng akademikong salita ay_________.
Pagtatakda ng haba o panahon ng pag-aaral.Kung action research ang gusto mong gamiting uri ng pananaliksik ang unang hakbang na dapat gawin ay__________.
lahat nang nabanggitSa pagpili ng paksang isusulat ang nararapat na isaalang-alang ay___________.
People-orientedNilahukan ng mga tao sa Urban poor ang pananaliksik tungkol sa isyu ng kahirapan sapagkat sila ang higit na nakadarama at nakaaalam ng problema/suliranin. Ang katangian ng aksyon riserts sa sitwasyong ito ay___________.
palarawanNapunta sa grupo nina Susan ang pananaliksik na may kinalaman sa kung sino nga ba kina Rizal at Bonifacio ang nararapat tanghaling Pambansang bayani. Ang paraan o dulog na nararapat gamitin sa pananaliksik nina Susan ay_________.
lahat nang nabanggitAng mga katangian ng isang mahusay na mananaliksik ay___________.
political involvementIsa si Pangulong Duterte sa nakilahok sa pananaliksik kung paano susugpuin ang lumalalang kriminalidad ng bansa. Ang katangian ng aksyon riserts na lumutang ay___________.
psychological incapacitySa pormal na pagsulat ni Beyonce ay nais niyang tukuyin ang" pagiging iresponsable sa punto ng paghihiwalay ng mag-asawa". Matutumbasan ito ni Beyonce sa akademikong katumbas kung gagamitin ang salitang___________.
Implementasyon/PagpapatupadMasasabing tagumpay ang isang aksyon riserts kung ang pinakahuling hakbangin nito ay__________.
itaguyod ang pagmamahal sa sangkatauhanAng bahagi ng artikulo XIV, seksyon 3 ng Konstitusyon ng 1987 na nagpapahalaga sa gamit ng pananaliksik sa mga akademikong Institusyon ay_________. _____
na kaalaman
panghalip na tayoPerspektiba na magpakilala ng mula sa Pilipino at para sa Pilipino o maka-Filipino at maka-Pilipinong pamumuhay ang konsepto ng Pantayong Pananaw ay mula sa_________.
Pagtitiyak sa suliranin at pamayananPara makatiyak na tama ang paksang /isyung gagamitin ni Albert sa kanyang aksyon riserts ang unang hakbang na ginawa niya ay_____________.
matipidMayayaman ang magkakagrupo sa pananaliksik na sina Edna subalit sa pagsasagawa ng pag-aaral mas pinili nilang limitahan ang kanilang paggastos. Ang katangian nina Edna bilang mananaliksik ay___________.
isinasaayos ng pananaliksik ang mga gawain o ginagawa ng mga mag-aaralNauunawaan ng mga guro ang pag-uugali o asal ng mga mag-aaral gayundin ang kanilang suliranin at mga pangangailangan sa buhay. Ipinakita ng sitwasyong ito ang kahalagahan ng pananaliksik na____________.
historikalInaalam ng grupo ng mga mananaliksik kung ang butong natagpuan nila ay may kaugnayan sa mga taong unang nanirahan sa bansa. Ang pag-aaral na ito ay gagamitan ng paraang___________.
EstratejikAng sumusunod ay iba't ibang uri ng pagsulat MALIBAN sa_____________.
maka-DiyosSa pananaliksik ay isinasaalang-alang ni Rey ang paggalang sa iba't ibang relihiyon . Ang katangian ng mahusay na mananaliksik na ipinakita sa sitwasyong ito ay__________.
mapanuriSa pagkuha ng mga datos ay tinitingnang mabuti ni Fely ang kaangkupan nito sa kanilang isinasagawang pag-aaral. Ang katangiang ipinakita ni Fely ay___________.
kami, tayo, natin, atinIniiwasan ni Josephine na maging subhektibo sa pagsulat ng kanyang pananaliksik. Ang mga pantukoy na dapat niyang gamitin ay_____________.
pagbasaIto ay isang sistematiko, kontrolado, imperikal at kritikal na imbestigasyon ng mga proposisyong haypotetikal tungkol sa isang inakalang relasyon ng mga natural na pangyayari.
Political InvolvementBilang pinunong bayan nakikilahok ang alkalde sa pananaliksik para sa madaling paglutas ng suliranin. Ang katangian ng aksyon riserts sa sitwasyong ito ay___________.
lahat nang nabanggitAng ABC's of Writing ay tumutukoy sa____________.
aksyon riserts (action research)Bilang guro napansin ni Samuel na marami sa kanyang mag-aaral ang hindi marunong bumasa. Para kagyat o mabilisang matulungan ang mga mag-aaral ang uri ng pananliksik na dapat niyang gamitin ay__________.
napapanahonHigit na tatangkilikin ng mga mambabasa ang mga impormasyong bago dahil ito ay kaalamang wala pa sa kanila kung gayon ang pagpili ng paksa ay mahalagang___________.
TRUEAng pamamaraang pananaliksik na eksperimental ay gumagamit ng makaagham na pamaraan kung saan ay inilalarawan kung ano ang hinahanap.
FALSEAng lahat ng parte ng isang tekstong akademiko ay dapat na sumusuporta sa iisang "thesis statement'' lamang at pangunahing layunin nito ang mang-aliw
TRUEkung gagamit ng matatalinhagang pahayag.
TRUETagumpay ang isang aksyon riserts kapag ang pinakahuling hakbang nito ay "Implementasyon/Pagpapatupad".
hanapin sa aklatAyon kay Almario (2016), na sa Kontekstong Filipino ang saliksik ay katutubo at sinaunang salita mula sa Vocabulario nina Noceda at Sanlucar na nangangahulugang________.
TRUEAng historikal o pakasaysayan pananaliksik ay isinasagawa kung may pagdududa sa isang tao, pook, bagay o pangyayari .
FALSEAyon sa dayagram na hakbangin ng aksyon riserts ang pinakahuling hakbang ay pagsasagawa ng pananaliksik.
FALSEAng malakihang paggastos para sa ikapagtatagumpay ng pananaliksik ay isang katangian ng mananaliksik.
FALSEAng tekstong procedural ay nakikilala sa layon nitong ipaliwanag ang mga tiyak na pananaw o sitwasyon upang ipatanggap sa bumabasa at makapanghikayat ng tiwala o bagong pagtanaw.
FALSEKung ikaw ay magsusulat ng tesis mas angkop gamitin ang mahina ang ulo/ bobo kaysa academically challenge dahil mas madali itong maunawaan.
TRUEAng pananaliksik ay isang payak at mapamaraang paghahanap ng isang makabuluhan at mahalagang impormasyon hinggil sa isang tiyak na paksa o suliranin sa pamamagitan ng paggamit ng mga makaagham na kagamitan.
FALSEAng kolokyal na mga salita at parirala ay mas nararapat gamitin sa mga sulating pormal at pananaliksik.
TRUEAng paraang eksperimental ay isinasagawa sa loob ng silid-aralan o laboratory.
FALSEAng paggawa o pagbuo ng mga titik, simbolo at mga salita ay tinatawag nating pananaliksik.
TRUEAng unang hakbang sa aksyon riserts ay "Pagtitiyak sa suliranin at pamayanan".
TRUEAng pamamaraang eksperimental ay gumagamit ng makaagham na pamaraan kung saan ay inilalarawan kung ano ang hinahanap.
pagbasaAng pagturing sa Filipino bilang batis ng talino ay malalim na maipakikita kung gagamitin sa___________.
mapanlikha7Habang nagsasaliksik ang grupo sinabihan sila ng kanilang lider na dayain na lamang ang ilan sa mga impormasyong kanilang isusulat ngunit sinalungat ito ni Sanaya. Ang katangian ng mahusay na mananaliksik na ipinakita ni Sanaya ay__________.
FALSETeknikal, Jornalistik at Akademik ang iba't ibang uri ng pananaliksik.
TRUEBinanggit ni Almario (2016), na sa Kontekstong Filipino ang saliksik ay katutubo at sinaunang salita mula sa Vocabulario nina Noceda at Sanlucar. Nangangahulugan ito na hanapin sa lahat ng sulok.
Binabago nito ang uri ng pamumuhayAng sumusunod ay nagpapakita ng kahalagahan ng pananaliksik MALIBAN sa__________.
FALSEOpinyon ang binigyang diin sa akademikong pagsulat at hindi impormasyon dahil interesado ang akademikong mambabasa hindi sa kung ano ang impormasyon ng awtor kundi sa mga opinyong kalakip ng kaniyang mga asersyon.
FALSESa pananaliksik ginagamit ang mga kolokyal na salita at parirala.
TRUEAng konsepto ng Pantayong Pananaw ay mula sa panghalip na tayo at perspektiba na magpakilala ng mula sa Pilipino at para sa Pilipino o maka-Filipino at maka-Pilipinong pamumuhay
FALSEAng unang hakbang sa mabisang pagsulat ay "pagsulat ayon sa balangkas".
FALSEAng pangangatwirang ay nagsisimula sa espisipiko o mga halimbawa tungo sa pangkalahatang puna o impresyon
TRUETungkulin ng nagsasagawa ng pagsubok pang eksperimental ang gumawa ng pag-uulat ng mga naisagawa mula simula hanggang wakas.
Dayagram ng UgnayanAng dayagram na ito ay inilalahad para sa eksposisyon ng kaugnayan ng
mga baryabol sa isang sulating pananaliksik
Hipotesisto ay
inilalahad batay sa kalikasan ng saliksik na isinasagawa.
Dayagram ng Sanhi at BungaGinagamit ito sa mga tesis sa eksperimental na pananaliksik upang
katawanin ang mga Malaya at di malayang baryabol
Pagpaplanong PangwikaGawain
ito ng pagdedesisyon upang makatugon sa mga suliranin sa pagpapaunlad at
patuloy na paglinang ng wika
Opisyal na WikaNakatuon
ang terminong ito sa mga wikang midyum sa mga tanggapan ng pamahalaan, paaralan
at hudisyal.
Dayagram ng Input-Process-OutputGinagamit ito upang maipakita ang proseso sa pagsasakatuparan ng isang
gawain
Lokal na pag-aaralIto ay mahalagang imbestigasyon o pag-aaral na matatagpuan sa sariling
bayan
TRUETekstong persuasive ang mga babasahing nanghihikayat sa mambabasa.
FALSEPerez, D. (2013, Enero 26). Ang pagbaybay sa Filipino. Diyaryo Pinoy, 21 (56), 6-7. Ang pormat ng sangguniang ito ay galing sa aklat.
TRUEAng tamang pagsulat ng sanggunian na kinuha mula sa aklat na may dalawang awtor ay katulad ng halimbawang ito: Villar, L. at Padilla, K. (2010). Filipino para sa Pilipino. Manila:Dex Bookstore.
FALSEMaaari mong gamitin at angkinin ang ideya, o salita ng walang permiso, pahintulot o pagkilala sa orihinal na awtor.
TRUEDapat ibukod/ihiwalay nang maingat upang maiwasan ang kalituhan ang isa sa dapat isaalang-alang na pang-eksperimental.
FALSESa tekstong deskriptibo pangkaraniwan ang paglalarawan kung gagamit ng matatalinhagang pahayag.
TRUEAng paraang eksperimental ay karaniwang ginagamit sa mga likas na agham tulad ng Botany, Ecology, Biology, Psychology, Chemistry at Physics.
TRUEPlagiarism ang pagkopya ng gawa, ideya, o salita ng walang permiso, pahintulot o pagkilala sa orihinal na awtor.
FALSEInformative ang teksto kung ang tinatalakay ay tamang pagkakasunod-sunod sa pakikipag-usap gamit ang telepono
FALSEAng salitang kubeta ay mas angkop gamitin kaysa palikuran sa mga sulating akdemiko.
TRUEMagsisimula ang pagpapakalat ng kultura ng pananaliksik mula sa kapaligiran tungong paaralan hanggang sa muling pagbalik sa kapaligiran.
Mahirap ang kritika sa bansa(Cruz, et al., 2006).Kinilala ni Jeff ang batis sa loob ng talataan na may higit sa dalawang awtor at hindi direktang banggit. Ang tamang pormat ng pagsulat ay_______.
American Psychological AssociationKailangang pairalin ang pagiging obhetibo sa pamamagitan ng maayos na pagkilala (citation) sa pinagkunan ng pananaliksik kaya gumamagamit ang mananaliksik ng APA pormat. Ang APA ay nangangahulugang______.
persuasiveNagpost din si Gabby sa facebook para hikayatin ang mga kaibigan na pasyalan ang Baguio dahil marami itong magagandang pasyalan. Ang tekstong ginamit niya ay________.
PlagiarismIto ay ang pagkopya ng gawa, ideya, o salita ng walang permiso, pahintulot o pagkilala sa orihinal na awtor.
informativeAyon sa pagsusuri ng, lumalabas sa pag-aaral nina, sa isinagawang pananaliksik...ang mga panandang salitang ito ay ginagamit sa tekstong__________.
deskriptiboNabasa mo ang mga salitang maganda, mahinhin, masipag at puno ng pag-asa sa paglalarawan ng isang dalagang Pilipina. Ang mga panandang salitang ginamit ay nasa uri ng tekstong________.
Dayagram ng Input-Process-OutputUpang maipakita ni Beth ang proseso sa pagsasakatuparan ng isang gawain sa kanyang isinagawang pananaliksik ay gumamit siya ng dayagram na _________.
art/tracingKinuha ni Vilma ang mga kuhang larawan ng kanyang kaibigan na nai-post sa facebook. Isinali niya ang mga larawan sa pambansang paligsahan ng pinakamahusay na kuhang larawan. Ang uri ng plagiarism na nilabag ni Vilma ay________.
Nagkakamali ka...Ang lahat ay maaaring gamiting susing salita sa tekstong informative MALIBAN sa _________.
subhektiboAng sumusunod ay dapat taglayin ng isang akademikong pagsulat MALIBAN sa________.
informativeSampung beses ang higit ng antas ng asin sa Dead Sea kaysa karaniwang tubig ng dagat. Nangangahulugan, ang mga bagay ay madaling lumutang. Ngunit, ilang organism ang maaaring mabuhay rito. Ang tekstong binasa ay nasa uring_________.
CopyrightIsa itong karapatan na kinikilala ng batas na nagbibigay ng kaukulang pagkilala bilang awtor (moral rights) at kaakibat na pinansiyal na karapatan (economic rights) sa mga indibidwal na lumikha ng mga akda.
argumentatibo" Habang tumatagal nagiging lalong mas kumplikado ang buhay ni Juan dela Cruz. Pahirap nang pahirap. Wala man daw krisis sa bigas at iba pang pagkain ay nakikipagpatayan naman ang marami para sa NFA rice. Marami raw trabaho pero malaki ang bilang ng wala nito. Ang bahagi ng teksto ay nasa uring ________.
Historikal na ParaanAng pananaliksik ni Gab ay nakapokus sa kasaysayan ng Mandaluyong. Ang paraan/dulog na dapat niyang gamitin ay________.
informativeMula sa purong carbon. Unang natuklasan, dalawang libong taon na ang nakakaraan. Higit na makikita ito sa mga bansang may pagputok ng bulkan, siyamnapung milya sa ilalim ng lupa. Ang bahagi ng teksto ay _______.
nasa korporasyon o organisasyon ang pagmamay-ariAng karapatang ari (copyright) ay karaniwang pag-aari ng indibidwal (tao) na may-akda (writer, scriptwriter, composer, visual artist, architect) maliban kung________.
Sanchez, K. (2013, Enero 7). Personal na panayam
Lopez, M.(20120. Filipino sa baitang 11. Mandaluyong City: National Book Inc.
Villar, L. at Padilla, K. (2010). Filipino para sa Pilipino. Manila:Dex Bookstore.
Diaz, K. (2010, Enero 19). Ang mga wika sa Pilinas. Nakuha noong Pebrero, 22, 2012, sa .Nag -interbyu si Harold para sa kanyang tesis. Bilang pagkilala sa kinapanayam ang tamang pormat ng sanggunian ay______.
publisherSi David ay manunulat ng aklat bilang may-akda/awtor siya ay may kontrata sa_________.
Lumalabas sa imbestigasyon..Ang lahat ay mga susing salitang maaaring gamitin sa tesktong deskriptibo MALIBAN sa_________.
argumentativeMagsusulat ang klase ng isang debate pagkatapos, susuriin nila kung anong uri ito ng teksto. Ang angkop na sagot sa uri ng teksto ay________.
proceduralNagsaliksik ka sa internet ng paraan kung paano magluto ng menudo. Ang tekstong iyong binasa ay nasa uring_______.
naratiboPumunta sa Baguio ang pamilya ni Gabby, para hindi makalimutan ang karanasang iyon ay isinalaysay niya sa kanyang diary ang lahat ng pangyayari. Ang tekstong lumutang sa kanyang isinulat ay_______.
mosaic/accidentalHindi nilagyan ng quotation marks ni Aldrin ang pahayag ng isang sikat na pangulo. Gusto nyang palabasin na ito ay orihinal niyang gawa. Si Aldrin ay maaaring kasuhan ng plagiarism sa uring________.
Isinasaayos ng pananaliksik ang mga gawain o ginagawa ng mga mag-aaralAlin sa sumusunod na kahalagahan ng pananaliksik ang nagpapakita na matutulungan ng gawaing ito ang mga mag-aaral?
TRUEAng action research ay may kinalaman sa pananaliksik na nangangailangan ng kagyat na pagpapasya o desisyon at ito ay ginagamitan ng makaagham na pamamaraan bilang pagtugon sa dagliang pagbabago sa kasalukuyang kalagayan.
TRUEHikayatin ang kritikal at malikhaing pag-iisip, palawakin ang siyentipiko at teknikal na kaalaman, at isulong ang bokasyonal na kahusayan ay bahagi ng nilalaman ng XIV, seksyon 3 ng Konstitusyon ng 1987 na may kaugnayan sa pananaliksik.
sekondaryang batisSa pananaliksik ni Elmo ay gumamit siya ng sanggunian na maaaring nailipat o naisalin na sa iba't ibang midyum. Ang sanggunian o batis na ginamit niya ay__________.
TRUEAng mga kolokyal na salita o parirala ay nararapat palitan ng akademikong katumbas kung gagamitin sa paggawa ng tesis.
FALSEAng copyright ay mananatili sa gumawa/may-akda kahit nabili na ito ng kompanya o organisasyon.
FALSEAng proseso ng pakikinig ay dumaraan sa mga hakbang na pag-unawa, atensyon, pagdinig.
TRUEGuro sa Physics si Pablo. Gumawa siya ng pananaliksik kaugnay sa kanyang asignatura. Paraang eksperimental ang pamamaraan ng pananaliksik na dapat niyang gamitin.
FALSEAng pagbabasa ay isang payak at mapamaraang paghahanap ng isang makabuluhan at mahalagang impormasyon hinggil sa isang tiyak na paksa o suliranin sa pamamagitan ng paggamit ng mga makaagham na kagamitan.
panghalip na tayoAng konsepto ng Pantayong Pananaw ay magpakilala ng mula sa Pilipino at para sa Pilipino o maka-Filipino at maka-Pilipinong pamumuhay. Ito ay nagmula sa salitang______.
Lantay na pananaliksik(pure research)12Ang pananaliksik ni Johan ay sumusuporta sa Newton's Law of Motion. Ang uri ng pananaliksik na dapat gamitin ni Johan ay_______.
mapagsiyasatBilang mananaliksik, sinusuri ni Jillian ang mga impormasyon bago niya ito gamitin sa kanyang pag-aaral. Ang ugali ng isang mahusay na mananaliksik na ipinakita ni Jillian ay_______.
Pantayong PananawKailangang patuloy na linangin ang edukasyon sa Filipino sa pamamagitan ng pananaliksik tungkol sa _________.
FALSEAng tekstong deskriptibo ay nakikilala sa layong ilahad ang tiyak na pagkakasunod-sunod ng mga hakbang sa pagsasakatuparan ng anumang gawain o pagkilos.
FALSEAng pananaliksik ay isinapraktika kung ang layon ay makabuo ng
teorya na maaaring tumugon sa suliraning tinutuklas.
FALSETeyoritikal na maituturing ang batayang mula sa sarili ng
mananaliksik at maaaring ilahad upang makita ang kaugnayan sa dalumat
(konsepto) ng iba pang mananaliksik at palaaral.
FALSEHindi maaaring gamiting sanggunian sa pananaliksik ang mga impormasyong kinuha sa internet.
TRUESa pamamagitan ng pagdalaw sa mga aklatan at mga website, mapupunan ang pangangailangan sa presentasyon ng mga kaugnay na literatura at pag-aaral.
FALSEBanyagang pag-aaral ang mabubuong konsepto mula sa mga inilahad na mga kaugnay na literatura at pag-aaral , ang halaga ng mga inilahad sa kabuoan ng pag-aaral.
TRUESa bahaging depinasyon ng termino, ilalahad ang mga termino at katapat na paglilinaw sa mga depinisyon. Bibigyang-kahulugan ang mga termino sa paraang operasyonal
TRUEAng sistema ng paggamit ng wika sa pakikipagtalastasan ay maituturing na berbal (linguistics), ekstra-berbal at di-berbal.
FALSEBanyagang pag-aaral ang mahalagang imbestigasyon o pag-aaral na matatagpuan sa sariling bayan
TRUESa anumang paraan ng pakikipag-ugnayan sa iba-ibang network gamit ang kapangyarihan ng internet, may tinatawag na netiquette o network etiquette .
TRUEAng ideya ay ang pinakatampok sa lahat ng nais ipahayag sapagka't ito ang pinagkukunan ng kaisahan sa buong pahayag.
FALSEAng pag-iyak,pagtawa, pagsigaw, panaghoy, paghikab ay mga halimbawa ng berbal.
TRUEIto ang malinaw na larawan ng paradigm shift sa kalakarang komunikasyon at teknolohiya-mula napag-iisa tungo sa nag-iisa.
TRUEIsa sa dapat isaalang- alang sa pag-eedit ay tingnang mabuti at itama ang mga sumusunod: pagdadaglat, pagbabantas, paggamit ng malalaki at maliliit na titik
pag-uulitHabang nagpapaliwanag si Michelle ay nagpakita ng pagpapahinto ang isa sa mga panel gamit ang palad na nakalahad at makailang ulit na ginagalaw. Ang layunin ng kilos na ito ay___________.
Anti-bullying Act ng 2013 (Republic Act 10627)Gumamit ng teknolohiya si Rod para sa kanilang gagawing tesis, isa sa kanyang kausap ay hindi pumayag magpa-interbyu. Nagalit si Rod at binully nya ito. Ang batas na nalabag ni Rod ay________.
FALSENais palutangin sa disenyong eksperimental ang kaugnayan ng mga baryabol na ginamit na sentro ng pag-aaral. Nilalapatan ito ng pagsubok sa inilatag na hipotesis.
netiquetteAng network etiquette ay kilala rin sa tawag na_____________.
TRUEAng pagiging obhetibo ay makikita sa pamamagitan ng maayos na pagkilala sa mga pinaghanguan.
TRUEAng pagrebisa ay nakatuon sa layuning mapabuti ang tekstong isinusulat at may pagsaalang -alang sa naging proseso ng aktuwal na pagsulat.
TRUEAng paglalahad ng mga kaugnay na literatura at pag-aaral ay nagsisilbing pundasyon ng saliksik.
PanimulaInihahanda muna ni Val ang kanyang mga mambabasa sa kanyang isinusulat na tesis. Ang bahaging isusulat ni Val ay_________.
FALSELongitudinal ang pinakagamiting disenyo na naglalayong tiyakin at pulsuhan ang pananaw at damdamin ng partikular na populasyon o sampol tungkol sa isang phenomena o paksa
Input-Process-OutputNais maipakita ni Marivic ang proseso sa pagsasakatuparan ng isang gawain ng kanyang ginawang pananaliksik. Ang angkop na gamitin niya ay dayagram ng__________.
pang-mediaPawang mga patnugot, manunulat, publisher at mamamahayag ang nag-uusap gamit ang teknolohiya. Ang ipinakitang ugnayan ng pangyayari ay__________.
teyoritikalAng mga konseptong nabasa sa mga literature na maaaring gabay at mailapat sa isinasagawang pag-aaral ay pinili at isinulat ni Mateo sa kanyang ginagawang tesis. Ang batayang ginamit niya ay_________.
pagpuriMahuhusay na nailahad ang kabuuan ng tesis ng grupo nina Joan kaya nagpalakpakan ang lahat . Ang pagpalakpak ay may layuning__________.
FALSEDi-berbal ang komunikasyon kapag ginagamitan ng wika. Ito'y maaaring pasalita o pasulat.
American Psychological AssociationAng mahahalagang direktang sipi ng mga konsepto ay ginamit ni Jayson basta kasama ang pinaghanguan. Sa pagkilala ng mga sanggunian ang angkop niyang gamitin ay_________.
FALSEAng layon ng disenyong correlational ay tayahin (maaaring ang bias) ang isang phenomena o paksa
walang pagkiling ang kabuoan ng saliksikAng ikatlong panauhan ang ginamit ni Zhamel na mga nominal (pangalan at panghalip)sa pagsulat ng ng introduksyon (at ang kabuuang manuskrito ng saliksik) upang patunayang________.
pampublikong komunikasyonHindi na pinapasok ni Prof. Alcantara ang kanyang klase para makadalo ang mga ito sa proseso ng panel discussion. Ang panel discussion ay mauuri bilang___________.
ekstra-berbalDahil hindi niya alam ang ilan sa mga sagot sa itinatanong ng panel mga salitang ahhh, hmmm ang lumabas sa bibig ni Cath habang kinakabahan.Ang komunikasyong ipinakita ni Cath ay_________
sanhi at bungaNang makita ng tesis adviser ni Marivic ang kanyang ginawa sinabi nitong eksperimental na pananaliksik ang ginagawa niya kaya upang katawanin ang mga malaya at di malayang baryabol ang dayagram na angkop niyang gamitin ay_______.
konseptwalNaglagay din si Mateo ng batayang mula sa sarili at maaaring ilahad upang makita ang kaugnayan sa dalumat (konsepto) ng iba pang mananaliksik at palaaral. Ang bahaging isnulat niya ay batayang_________.
Think Before You Click.Kapag nanaliksik ni Cherry tinitiyak niya na maayos ang mga impormasyong makukuha sa internet para sa paglalahad ng kanyang pag-aaral kaya sinusunod niya ang advocy na____________.
hakbang sa paglalahad ng isinulatUpang maisagawa ng sinumang manunulat ang makabuo ng isang malinaw at mabisang pagsulat kailangan niyang sundin ang__________.
Lahat nang nabanggitUpang malaman kung paano pinaunlad ang paksa, alin sa sumusunod na gabay na tanong ang maaaring gamitin sa pagrebisa?
pagrebisaAng kaisahan, kalinawan at maayos na daloy ng mga salitang ginamit sa loob ng bawat pangungusap at ugnayan ng mga talata ang pokus ni Vilma kung gayon ang kailangan niyang gawin ay__________.
Muling isulat ang mga talatang nagtataglay ng magulong ideya.Sa kabuuan ng pagrerebisa ng kanilang isinagawang tesis napuna nina Keir na may mga bahagi ng talata ang hindi maayos na nailahad. Ang gagawin nila upang marebisa nang tama ay___________.
paglalahadPara mabigyang-linaw ang isang konsepto o kaisipan , bagay o paninindigan upang lubos na maunawaan ng nakikinig o bumabasa ng ginawang pananaliksik ay kailangang gamitin ang __________.
pag-editNakumpleto na ng grupo ni Ashton ang lahat ng kabanata ng kanilang tesis. Ang kailangan na lang nila ay maitama ang mga kamalian sa pagbaybay, gramatika at pagsasaalang-alang sa kanilang sulatin bilang product. Ang gagawin ng grupo ni Ashton ay________.
Lahat nang nabanggitKasakuyang nagrerebisa ang magkakamag-aral ng kanilang tesis. Upang epektibong makapagrebisa alin sa sunusunod ang maaaring gamiting gabay na tanong?
FALSEDi-berbal ang sistema ng paggamit ng wika sa komunikasyon kung ang bahaging berbal ay napakikinggan tulad ng mga ponemang suprasegmental.
FALSEAng gawaing pananaliksik ay may layong maitama ang mga kamalian sa pagbaybay at gramatika at may pagsasaalang-alang sa sulatin bilang product
linguisticAyon kay Maggay ang klasipikasyon ng komunikasyong Filipino ay berbal, di berbal at________.
persepsyonKinikilala ng communicator ang pagtingin sa mundo, sistema ng paniniwala, halagahan at kaugalian at institusyong panlipunan na kabilang sa proseso ng komunikasyon. Ang tinutukoy ay proseso ng_______.
pag-uulitSa kalagitnaan ng paglalahad ni Moira ay nagpakita ng pagpapahinto ang isa sa mga panel gamit ang ang palad na nakalahad sa kausap at makailang ulit na ginagalaw. Ang layunin ng kilos na ito ay___________.
pagkontrolAng mga uri ng di berbal na komunikasyon ay pag-uulit, pagpuri, pamalit at _________.
intercultural na komunikasyon.Pinagsasaluhan sa terminong ito ang interaksyon ng iba't ibang kultura sa pamamagitan ng iba-iba ring anyo ng ugnayan.
Pangmadlang KomunikasyonMakikita ang antas na ito gamit ang iba't ibang medium tulad ng telebisyon, radio, cellphone at computer.Ang uri ng komunikasyong lumutang ay_______.
berbalKargado ang elementong ito ng kakayahang makipag-ugnayan ng communicator gamit ang wika at ang kasanayan at pag-iisip sa iba-ibang pagpapakahulugan. Ang tinutukoy ay proseso ng_______.
panahonAng paggamit ng oras at ang tagal ng pagsasagawa ng isang gawain ay tumutukoy sa _______.
Ang paglalagay ng apat na daliri sa tapat ng bibig ay hudyat ng pagpapatahimik.Ang sumusunod ay kultura ng mga Koreano sa pakikipagtalastasan MALIBAN sa________.
pag-uulitAng pag-uulit ng mensahe ng pagturo ng tiyak na lugar bilang suplemento sa oral na pagsasabi ay halimbawa ng di-berbal sa layuning________.
di-berbalAng pagpalakpak ng mga taong nakikinig habang nagsasalita ay maituturing na________.
produktiboPagsasalita at pagsulat ang ginamit na komunikasyon ni Fem sa kanyang kausap. Ang ganitong berbal na komunikasyon ay tinatawag na_______.
pansariliBilang paghahanda sa nalalapit na oral defense ng kanyang tesis ginagawa ni Edwin ang pagtitimbang ng mga konsepto sa isip . Ang ginagawa ni Edwin ay intrapersonal na komunikasyon sa uring_____________.
HaponAng mga taong ito ay kilala na ang matagal na pagtingin sa kausap ay kawalan ng respeto. Sila rin ay may kahandaan sa matagalang pag-uusap.
multiculturalistIginagalang ni Clark ang sinumang kapuwa kahit iba-iba ng kultura. Kinikilala niya ang tinatawag na cultural differences. Ang tawag sa mga katulad ni Edna ay_________.
SwedenAng sumusunod ay mga bansa ay may kulturang makalalaki MALIBAN sa_______.
DyadIto ay kinasasangkutan ng dalawang tao. May isang tagapaghatid at isang tagatanggap ng mensahe.
kombinasyonSa klasipikasyon ng komunikasyong Pilipino ni Maggay ang mga salitang ligoy, tampo, biro, lambing, dabog, maktol, paglalangis ay halimbawa ng_______.
International communicationPakikipagtalastasan ito sa pagitan ng mga indibidwal na kumakatawan sa iba't ibang bayan.
Interracial communication8 .Ito ay paglalarawan at pagbabahaginan ng kahulugan sa mga kabilang sa iba-ibang lahi..
cultural ignorantKapag ang tagatanggap ng mensahe ay may pagkakamali sa pagkilala ng kultura ng tagapaghatid ito ay magtutulay sa hindi angkop na pagtukoy ng mensahe.Ang tawag sa ganitong pangyayari ay________.
Interethnic communicationIto ay ugnayan sa mga kabilang sa iba-ibang pangkat-etniko kahit pa may magkatulad na lahi.
panlarawanAng paggamit ng tono, haba at diin sa pakikipag-usap ay ekstra berbal na komunikasyon sa uring________.
TurkishAng mga taong ito ay may kaugalian sa pakikipagtalasan na hudyat ng kawalang paggalang ang paglalagay ng kamay sa bulsa.
panahonPagkilala sa oras bilang hindi gaanong konkretong elemento, nagbabago at nagtatagal (kulturang P-time/polychronic) at kaisipang kahapon, ngayon at bukas sa mga sitwasyong cultural ay halimbawa ng_______.
multiculturalistHindi nakalilimutan ni Arlene ang paggalang sa kapuwa na kabilang sa iba-ibang kultura. Ang tawag sa mga katulad ni Arlene ay________.
paggamit ng kamay at pagkumpasKapag ginagamit ang paghaplos, paghawak o pagsalat sa paghahatid ng mensahe ito ay tinatawag na________.
ekstra-berbalKinabahan si Dina habang nagtatanong ang isa sa panel ng kanilang tesis, ginamit niya ang mga salitang ahhh, hmmm.Ang komunikasyong ipinakita ni Dina ay_________.
pampublikong komunikasyonMaagang pumasok ang magkakagrupo dahil ika-7 ng umaga magsisimula ang panel discussion. Ang panel discussion ay mauuri bilang___________.
intensyonalPili ang mensaheng nais na ihatid ipahatid ni Edwin sa kanyang kausap. Ang tawag sa ganitong paghahatid ng mensahe ay________.
pagkontrol ng sitwasyonNang pumasok ang mga panel ay nanahimik ang lahat nang mag-aaral sa loob ng defense room bilang hudyat ng pagsisimula. Ang layunin ng pangyayaring ito ay____________.
pagsasalitaAng sumusunod ay mga uri ng reseptibong pakikipagtalastasan MALIBAN sa________.
pagpuriMatapos ang isinagawang oral defense ng mga mag-aaral ay nagpalakpakan ang lahat. Ang pagpalakpak ay may layuning__________.
AsyanoAng mga taong ito ay nakalahad ang dalawang kamay sa pagbibigay at pagtanggap ng anumang bagay.
Ang papataas na tinig sa pagsasalita ay kumakatawan sa matinding paniniwala sa paksa na pinag-uusapan.Ang sumusunod ay kultura ng mga Arabo sa kanilang pakikipagtalastasan MALIBAN sa________.
TRUEAng mensahe ay nasa anyong berbal, di berbal at ekstra berbal.
FALSEAng pag-iyak, pagtawa, pagsigaw, panaghoy at paghikab ay mga halimbawa ng ekstra-berbal na panlarawan.
pandamdaminAng paghikab habang nakikipag-usap ay ekstra-berbal na komunikasyon sa uring_________.
berbalIpinapaliwanag ni Vina ang kanilang mga sagot kung bakit iyon ang naging resulta ng kanilang pananaliksik. Ang pakikipagtalastasang ipinakita ng pangyayari ay ___________.
FALSEKulturang makababae. Sa Japan, Italy, Germany, Mexico at Great Britain, higit ang pagkiling sa kalakasan ng babae at sa mga materyal na simbolo ng tagumpay.
TRUEEkstra-berbal ang sistema ng paggamit ng wika sa komunikasyon kung ang bahaging berbal ay napakikinggan tulad ng mga ponemang suprasegmental. Tinatawag din itong paralinguistic/paralanguage o vocalic.
TRUEMay mataas na konteksto ng ugnayan. Ang mga Asyano ay may higit na pagkiling sa higit na hindi tuwirang estilo ng komunikasyon. May hanggahan ang pagpapaliwanag at nakasandig ito sa 'di berbal na komunikasyon.
TRUEMaituturing na berbal at di berbal ang komunikasyon ayon sa medyom na ginagamit sa paghahatid ng kaalaman, mensahe o damdamin.
TRUEBerbal ang komunikasyon kapag ginagamitan ng wika. Ito'y maaaring pasalita o pasulat.
FALSEAng ekstra-berbal na komunikasyon ay maaaring uriing reseptibo at produktibo.
pagkontrol ng sitwasyonAng pagtango bilang pagsang-ayon halimbawa ng di-berbal sa layuning________.
korporasyonMahusay na manunulat ng kanta si Vhong kaya binili ng isang korporasyon ang kanyang ginawang kanta. Sa ganitong pangyayari ang karapatang ari ay mapupunta sa/kay _____________.
American Psychological AssociationGinamit din ni Joan ang mahahalagang direktang sipi ng mga konsepto basta kasama ang pinaghanguan. Sa pagkilala ng mga sanggunian ang angkop niyang gamitin ay_________.
tekstuwalNagbasa ng maikling kuwento ang klase . Ang pokus ng tanong na kanilang sasagutin ay kung saan ang tuon o pansin ng nilalaman at elementong bumubuo sa maikling kuwento.Ang pagsusuring ipinakita ay __________.
PormalNagsulat si Tess gamit ang sulating may malinaw na daloy at ugnayan ng pangunahing paksa at detalyadong pagtalakay ng balangkas ng paksa. Ang uri ng sulating ginamit niya ay________.
huwesNang mag-edit si Nicole ng kanilang tesis nabasa niya ang salitang jues upang maging tama ang susundin niyang tamang pagsulat ay______.
Pagtitiyak sa suliranin at pamayananAction research ang ginamit ni Gng. De Jesus para matulungan ang mga batang nahihirapang magbasa, ang unang hakbang na dapat niyang gawin ay__________.
sanhi at bungaNagbigay ng suhestyon ang kagrupo ni Pearl na eksperimental na pananaliksik ang ginagawa nilang tesis kaya upang katawanin ang mga Malaya at di malayang baryabol ang dayagram na angkop nilang gamitin ay_______.
skimmingPupunta sa Mindanao ang magkakaibigan kaya nagsaliksik sila sa internet ng magaganda at murang pasyalan sa lugar.Ang angkop na paraan ng pagbabasa sa sitwasyon ng magkakaibigan ay________.
konseptwalAng batayang mula sa sarili at maaaring ilahad upang makita ang kaugnayan sa dalumat (konsepto) ng iba pang mananaliksik at palaaral ay isinulat din ni Pearl. Ang bahaging isinulat niya ay batayang_________.
intertekstuwalAng binasang pagsusuri ni Andrew ay tungkol sa pag -uugnay at paghahambing ng mga taosa mga langgam. Ang pagsusuring ginamit ay________.
PaglalahadAng isinulat ni Techie ay nagpapaliwanag na nakasentro sa pagbibigay linaw . Ang ayo ng pagsulat ayon sa layunin na ginamit niya ay_____________.
aksyon riserts (action research)Napansin ni G. Abad na marami sa kanyang mag-aaral ay palaging lumiliban.Para kagyat o mabilisang matulungan ang mga mag-aaral na palaging lumiliban ang uri ng pananaliksik na dapat niyang gamitin ay__________.
upside-downAng sumusunod ay mga teorya sa proseso ng pagbasa ayon sa aklat na Teaching Reading MALIBAN sa __________.
pampublikoMagsisimula na ang panel discussion ng mga mag-aaral. Ang panel discussion ay nasa uri ng komunikasyong________.
network etiquetteSa pakikipag-usap ni Moymoy gamit ang internet ay pinananatili niya ang paggalang sa mga salitang gagamitin sa kausap. Ang pangyayaring ito ay nagpapakita na siya ay may_______.
Ayon sa pag-aaral na isinagawa...Kung ang binasang teksto ay informative ang pandang salita/parirala na angkop gamitin ay___________.
di berbalNakikipag-usap si Bong gamit ang komunikasyon ng paghahatid ng mensahe na walang ginagamit na wika. Ang uri ng komunikasyong ginamit niya ay_______.
QuestionAno-anong katanungan ang sinasagot nito na magiging kapakinabangan sa kanyang isinasagawang pananaliksik. Kung ito ang iniisip ng isang mananaliksik siya ay nagtataglay ng paggamit ng SQ3R na nakapokus sa______________.
pangunahing batisNag-interbyu ang grupo nina Marcus para makakuha ng impormasyon sa pananaliksik na kanilang isinasagawa. Ang sanggunian o batis ng kaalamang pinagkunan nila ay_________.
ugnayang pang-mediaNaisasakatuparan ni Jane ang talastasan (print, radio, telebisyon at new media) sa tulong ng liham, tala ng bilang ng telepono ng mga mamamahayag, panayam, pulong sa editorial board, at iba pa. Ang ugnayang ipinakita ng pangyayari ay_________.
hanapin sa lahat ng sulokAyon kay Almario (2016), na sa Kontekstong Filipino ang saliksik ay katutubo at sinaunang salita mula sa Vocabulario nina Noceda at Sanlucar na nangangahulugang________.
persuasiveMga kababayan gamitin natin ang wikang Filipino sa ikagagaling at ikauunlad ng bansang Pilipinas . Ang tekstong binasa ay _________.
National Library of the PhilippinesUpang magsilbing ebidensya sakaling may umangkin sa gawa ng isang manunulat ito ay nararapat iparehistro sa__________.
pakikipagtalastasn at pagkakaunawaanKasangkapan ng tao ang wika sa kanyang kapwa upang magamit sa ___.
Kailan ito nabuo?Kapuwa isinilang ang dalawang nobela noong panahon ng pananakop ng mga Kastila at pagbalikwas ng mga Pilipino (1886 at 1891) sa mga mananakop. Ang tanong na ginamit sa bahaging ito ng pagsusuri kung pagbabatayan ang bahaging sinalungguhitan ay_________.
Pakikinig sa nagkukuwentuhang kapit-bahayBilang mananaliksik naghahanap si Teddy ng kanyang magagamit na sanggunian. Ang sumusunod ay maaring sanggunian MALIBAN sa_____________.
pagbibigay punaTahimik na nagbasa ang klase ni Gng. Ramos ng isang editorial pagkatapos ay nagbigay ng kanilang reaksyon ang mga mag-aaral sa kanilang binasa. Ang gawaing ito ng pagbasa ay nagpapakita ng antas __________.
Paano ito sinabi?Ani Chodorow (1978), pinaliliwanag ng psychoanalytic theory na ang masculinity ay isang mekanismong nagdedepensa at pormasyong nagbabalanse ng pagkalalaki ng isang indibidwal. Ang tanong na ginamit sa bahaging ito ng pagsusuri kung pagbabatayan ang bahaging sinalungguhitan ay_________.
Zion, M. Villa, , Padilla, K. at Cruz B. (2008). Ang Pilipinas ngayon. San Juan City: Envil Publishing House.Ginamit ni Shane ang aklat bilang sanggunian ng kanyang pananaliksik. Ang pormat ng pagbuo ng talasanggunian ay__________.
Pinabubuti ng pananaliksik ang uri ng pagtuturoAlin sa sumusunod ang nagpapakita ng kahalagahan ng pananaliksik?
kumbinasyonSa pagsulat ni Marife ay pinagsanib niya ang pormal at di-pormal na uri ng pagsulat. Ang tawag sa uri ng pagsulat na ginamit niya ay__________.
Dayagram ng Ugnayan96:Nais ipakita ni Niel ang kaugnayan ng paggamit ng Pilipino ng wikang Filipino sa Pag-unlad ng nasabing wika. Ang angkop na dayagram na dapat niyang gamitin ay______________.
patanongInilahad ni Pearl ang mga suliranin sa bahaging paglalahad ng suliranin na nais saliksikin. Isinulat niya ito sa paraang__________.
saklaw at limitasyonUpang maging espisipiko ang kabuoan ng saliksik ni Pearl , isinulat niya ang mga pangkalahatang layunin, paksa at tiyak na aspektong pag-aaralan . Ang bahagi ng tesis na kanyang isinulat ay__________.
Ayon kina Amador at Garcia (2017), masayahin at likas na matulungin ang mga Pilipino.Bilang pagkilala (citation) sa pinagkunan ng impormasyon, isinulat ni Eder ang higit sa dalawang personalidad na may direktang banggit. Ang tamang paraan ng pagsulat ay_________.
direct plagiarismKumakandidato si A para sa nalalapit na eleksyon upang mahikayat na iboto siya ng taong bayan ay kinopya niya ng salita-por-salita ang sinabi ng isang sikat na lider nang hindi kinilala ang nagpahayag. Nilabag ni A ang uri ng plagiarism na___________.
intertekstuwalUpang mas mapalalim ang talakayan pinag-uugnay ni Gng Garcia ang tekstong tinatalakay sa iba pang anyo ng teksto. Ang pagsusuring ipinagagawa niya ay________.
pangangatwiranMasyadong maikli ang panahon para sa preparasyon ng mga guro. Kaya ba ng limang araw na pagsasanay na ibigay ang karampatang kaalaman sa pagtuturo... Ang anyo ng pagsulat ayon sa layunin na ipinakita ng binasa ay__________.
tumuklas ng bagong datos at impormasyonMatalinong bata si Isabel kaya nag-iisip siya ng mga bagong madidiskubre at mga bagong impormasyon. Ang pangyayaring ito ay nagpapakita ng layunin ng pananaliksik na_____________.
Garcia, E.(2011, Marso 1). Personal na panayam.Nag-interbyu si Kaye kay G. Edgar Garcia noong Marso 1, 2011. Sa kanyang talasanggunian ang tamang pormat ng pagsulat ay__________.
KasangkotKapag tinukoy ang gaganap bilang tapaghatid/enkowder at tagatanggap/dekowder ng mensahe. Ang elemento ng komunikasyong ipinakikita nito ay_____________.
paglalahadPaliko-liko, mabato, maputik at mabaho ang daanang nilalakaran ng mga tao. Madilim at halos walang liwanag na magmumula sa bahay na nasa paligid. Ang tekstong binasa ay_______.
pagrebisaGinawa ni Alyana ang muling pagtingin sa sinulat upang matiyak ang kaisahan, kalinawan at maayos na daloy ng mga salitang ginamit sa loob ng bawat pangungusap at ugnayan ng mga talata. Ang tawag sa ginawa niya ay________
sekondaryang batisAng mga artikulong galing sa aklat, ensayklopedya, at almanac ay halimbawa ng mga sangguniang________________.
Hindi totoo...Ang angkop na gamiting panandang salita/parirala sa tekstong pangangatwiran ay__________.
kontekstuwalAng pananaliksik ni Andrew ay binibigyang diin ang kondisyong (lipunan at kasaysayan) namamayani sa teksto. Ang pagsusuring gagamitin ni Andrew ay__________.
pagbasa sa pagitan ng mga salita/reading between the linesNabibigyang kahulugan at iniuugnay ng mambabasang si Shamel ang mga bahagi ng teksto sa isa't isa upang makapaglahad ng hinuha at interpretasyon. Ang antas ng pagsusuri ng teksto ni Shamel ay_____________.
Simula noon...Ang isang pagsasalaysay na teksto ay angkop gamitan ng panandang salita/parila na_________.
Alin ang mali sa sinabi?Nagbigay ng takdang-aralin sa pagsusuri ang guro ni AJ. Ang sumusunod ay mga tanong na maaaring gamitin ni AJ sa panunuri MALIBAN sa__________.
pagsasalaysaySa simula pa lamang ay may pagkakaunawaan na sila. Mapapansin ito sa kanilang mga titig. Lumipas pa ang maraming taon, muli silang nagpanagpo hindi upang magkalayo kundi upang maging isa.Ang tekstong binasa ay__________.
teyoritikalAng mga konseptong nabasa sa mga literature na maaaring gabay at mailapat sa isinasagawang pag-aaral ang piniling isulat ni Pearl. Ang batayang ginamit niya ay_________.
pag-editPersonal na in
kumuha ng datos kahit hindi pinayaganAng sumusunod ay layunin ng pananaliksik MALIBAN sa____.
pagpili ng Batis ng ImpormasyonTinitiyak ni Danica na ang hahanaping batis ay totoong magiging kagamit-gamit sa kanyang isinasagawang pag-aaral. Lumutang sa pangyayring ito ang kasanayan sa________________.
Kilalanin ang ginamit na ideyaHindi inilagay ni Brent sa kanyang sanggunian ang aklat na ginamit sa pananaliksik. Nilabag ni Brent ang etika ng mananaliksik na _____________.
pagtitimbang ng konsepto sa isipPinatatatag ni Jacob ang kanyang personal na paraan ng pakikipag-ugnayan sa sarili. Ang gawaing nagpapakita nito ay_______.
pagsasalitaPagbibigay, pagbabahagi ng kaisipan, mensahe sa pamamagitan ng verbal na paraan na ginagamit ang wika.
Our project is so hirapAng halimbawa ng Taglish/Enggalog o codeswitching ay__.
Input-Process-OutputNais maipakita ni Pearl sa kanyang pananaliksik ang proseso sa pagsasakatuparan ng isang gawain. Ang angkop na gamitin niya ay dayagram ng__________.
Di-PormalAng sanaysay na isinusulat ni Karylle ay may malayang pagtalakay sa paksa at parang nakikipag-usap lamang. Ang ginamit niyang uri ng pagsulat ay_____________.
linggwistikoSa nalalapit ng buwan ng wika, napili si Carey sa pagsulat ng tula tungkol sa kahalagahan ng wika.Dahil dito mga babasahing may kinalaman sa kahalagahan ng wika ang kanyang binabasa upang makakuha ng ideya. Kung pagbabatayan ang pangyayari, isinaalang-alang ni Juan ang kontekstong__________.
matapatPara mapadali ang pananaliksik, sinabi ni Leonardo sa kagrupo na dayain ang ilan sa mga impormasyon subalit sinalungat siya ng lahat. Ang katangian ng mahusay na mananaliksik na ipinakita ng mga sumalungat kay Leonardo ay__________.
historikalMay kinalaman sa mga babaeng bayani ng Pilipinas ang pananaliksik na napunta sa grupo ni Edelyn .Ang paraan o dulog na nararapat gamitin sa pananaliksik nina Edelyn ay_________.
kontekstuwalNagpagawa ng pagsusuri ang iyong guro sa Filipino tungkol sa alinmang makasaysayang lugar o lungsod sa Pilipinas. Ang angkop na pagsusuring iyong gagamitin ay__________.
hipotesisBago pa man matapos ang kanyang pag-aaral isinulat na ni Pearl ang pansamantala at siyentipikong hula niya sa resulta na binubuo . Ang bahagi ng tesis na isinulat niya ay__________.
PananaliksikHinahanap ni Gabby ang mahahalagang impormasyon sa isang tiyak na paksa sa pamamagitan ng paggamit ng makaagham na kagamitan. Ang tawag sa gawain ni Gabby ay_____________.
sosyalVinice: Dinalhan kita ng meryendang niluto ni mama. Shane: Salamat Vinice, kahit sa mga problema ko ay lagi kang nandyan. Mahihinuha sa binasang diyalogo na magkaibigan ang nag-uusap at ito ay nagpapakita ng kontekstong _______.
Tayo ang magsisimula ng ...Ang angkop na panandang salita/parirala na dapat gamitin kung persuasive ang teksto ay__________.
walang pagkiling ang kabuoan ng saliksikSa pagsulat ng tesis ginamit ni Joan ang ikatlong panauhan ng mga nominal (pangalan at panghalip)sa pagsulat ng ng introduksyon (at ang kabuuang manuskrito ng saliksik) upang patunayang________.
ugnayan sa TrabahoGamit ang teknolohiya naipararating ni Diego ang mga mensahe at imahen sa pamamagitan ng pulong, newsletters, annual report, impormasyon hinggil sa sahod, liham, bulletin board, e-mail at pagpapahalaga sa mga mahahalagang pangyayari. Ang ugnayang ipinakita ng pangyayari ay________.
pandamdaminPagtawa ang naging reaksyon ng isa sa mga panel matapos magpaliwanag ni Aaron. Ang pagtawa ay di berbal na komunikasyon sa uring________.
pahapyaw o skimmingKailangang makuha ni Sam sa kanyang binabasa ang mga sagot sa nalalapit nilang pagsusulit. May 10 minuto na lamang na natitira. Ang uri ng pagbasa sa ganitong sitwasyon ay_____________.
PanimulaGumagawa ng tesis si Arnold kaya bilang mananaliksik inihahanda niya ang kanyang mga mambabasa. Ang bahaging isusulat ni Arnold ay_________.
mas pinayayaman ang mayamang bansaAng sumusunod ay kahalagahan ng wika MALIBAN sa ____________.
karakter at pagpapahalagaGlobal warming ang isyung gustong masolusyunan ni Gerald kaya nagbasa at nagsaliksik siya tungkol dito upang makabuo ng mungkahing solusyon sa kanyang papel na isusulat. Ang antas ng pagsusuri niya ng teksto ay pagbasa sa________.
pag-aalalaMagkakaroon ng Reading Program ang paaralan, napansin ng guro na matapos magbasa ng mga mag-aaral ang kaya lamang nilang sagutin ay mga tanong na ginagamitan ng ano, saan at sino. Ang antas ng pag-iisip sa pagbasa ng mga mag-aaral ay_________.
Nakabubuo ng konklusyon si Pamela batay sa kung ano ang pahiwatig ng mga kilos ng tauhanAlin sa mga sumusunod ang nagpapakilala ng mataas na antas ng pagbasa?
Diaz, K. (2010, Enero 19). Ang mga wika sa Pilinas. Nakuha noong Pebrero, 22, 2012, sa .Alin sa sumusunod na talasanggunian ang nagpapakita ng pormat na sa internet kinuha ang mga impormasyon?
Lahat nang nabanggitAlin sa sumusunod na halimbawa ng gawa o akda ang saklaw ng karapatang-ari?
yugto ng malawak na pagbasaBihasa na sa pagpapakahulugan at kritikal na pagbasa si Vans kahit siya ay bata pa lamang . Ipinakikita ng pangyayari na ang yugto ng pagbasa niya ay______________.
arbitraryoLahat ng wika ay napagkakasunduan ng mga gumagamit nito. Ang katangian ng wikang nabanggit ay ___________.
hikayatin ang kritikal at malikhaing pag-iisip,palawakin ang siyentipiko at teknikal na kaalamanAng bahagi ng artikulo XIV, seksyon 3 ng Konstitusyon ng 1987 na nagpapahalaga sa gamit ng pananaliksik sa mga akademikong Institusyon ay_________.
Pagbasa ng Sulating PananaliksikGumagamit ng mga paraan si Shy para maging epektibo ang pagkuha sa mga impormasyon sa mga tisis at disertasyon. Taglay ni Shy ang kasanayang______________.
pagsulatMasipag na mag-aaral si Manny kaya palagi siyang nagtatala ng leksyon sa klase, may talaarawan din siya at palaging gumagawa ng liham. Ang mga ginagawa ni Manny ay halimbawa ng_____________.
art plagiarismNagpaguhit ng kalikasan si Yohan sa kaibigan at isinali niya ito sa paligsahan ng pagguhit sa kanilang paaralan. Ang uri ng plagiarism na ginawa ni Yohan ay__________.
pagsulat8Ito ay tumutukoy sa artikulasyon ng mga ideya, konsepto, paniniwala at nararamdaman na ipinahahayag sa paraang pasulat, limbag at elektroniko.
sub-textNagsusuri si Marlon at napansin niya na karamihan ay nakatuon sa mga detalyeng hindi hayagang sinasabi ng teksto kaya kailangan niyang basahin ang__________.
pananaliksikBilang bahagi ng edukasyon sa Pilipinas ang pagturing sa Filipino bilang batis ng talino ay malalim na maipakikita kung gagamitin sa___________.
proceduralUpang makapagluto ng pulburon sundin ang sumusunod: Una, ihanda ang lahat ng sangkap na kakailanganin. Pangalawa, painitin ang kawali, lagyan ng matikilya pagkatapos ay ibuhos ang harina. Ang binasang teksto ay__________.
paglalahadAng Pilipinas ay napailalim sa kamay ng mga Kastila sa loob ng 333 taon dahilan upang maimpluwensyahan nito ang kultura ng bansa. Ang tekstong nangibabaw sa binasa ay__________.
pagsasalitaIto ay masistemang balangkas ng sinasalitang tunog na pinipili at isinasaayos sa paraang arbitraryo upang magamit ng mga tao sa pakikipagtalastasan.
Alcaraz, S. (2010, Marso 20). Ang Lahing Kayumanggi. Diyaryo Pinoy, 11 (50), 1-2.Alin sa sumusunod ang pormat ng pagbuo ng talasanggunian kung ang impormasyon ng pananalisik ay kinuha sa dyaryo?
lagomNagsulat ng papel pananaliksik sa Filipino si Karyle. Binuod niya ang mga datos at impormasyong nakalap sa pananaliksik. Ang tawag sa ginawa niya ay__________.
dokumentadoTinitiyak ni Yeng sa kanyang pananaliksik na ang kanyang mga materyales/sangguniang ginagamit ay kanyang kinikilala. Ang katangian ng pananaliksik na lumutang ay_____________.
obhektiboPinanatili ni MJ na wala siyang pagkiling asa kabuoan ng kanyang saliksik. Ang ipinakita ni MJ ay pagiging_______________.
malikhaing pag-iisipKasali sa Reading Contest si Bessy dahil mahusay siya sa pagbuo ng bago at masining na ideya mula sa nabasa. Ang kanyang pag-unawa sa binasa ay tinatawag na_______________.
Panghuli...Sa tekstong procedural ang angkop na gamiting panandng salita/parirala ay__________.
kilalanin ang ginamit ideyaSi Kaye ay isang mananaliksik, maiiwasan niya ang krimen o pandaraya sa pananaliksik kung____.